Outplacement

Heb je recent 1 of meerdere medewerkers moeten laten afvloeien en ben je op zoek naar begeleiding om hen te helpen bij de ontslagverwerking en herintegratie naar de arbeidsmarkt? Doe dan beroep op outplacement.

 

Wat is Outplacement?

Outplacement houdt in dat je in opdracht van je werkgever wordt begeleid bij het zoeken naar werk, naar aanleiding van een individueel of collectief ontslag.

Het gaat om:
– administratieve steun
– het opmaken van een persoonlijke balans
– psychologische begeleiding
– hulp bij het vinden van jobs
– begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job

Wanneer heeft een medewerker recht op outplacement?

In 2 situaties:

1.Je medewerker is ontslagen en beantwoordt aan een aantal voorwaarden:

  • Geen ontslag om dringende reden
  • Opzegtermijn van minstens 30 weken of verbrekingsvergoeding die een periode dekt van minstens 30 weken; is de termijn minder dan 30 weken dan heeft je medewerker recht op outplacement bij het voldoen aan 3 voorwaarden (werkzaam in privésector, minstens 45 jaar en 1 jaar ononderbroken ancienniteit)

2.De arbeidsovereenkomst werd beëindigd omwille van medische overmacht

Uitgebreide info vind je terug op https://www.vdab.be/outplacement.

Waarom outplacement aanbieden?

Naast de wettelijke verplichting (in bepaalde gevallen) is het vooral nuttig voor je ontslagen medewerkers om het ontslag mentaal te kunnen verwerken en in de toekomst terug te kunnen herintegreren naar de arbeidsmarkt.

De duur van de outplacement begeleiding maakt het alvast mogelijk om je ontslagen medewerkers te begeleiden naar een nieuwe job. Bovendien is deze begeleiding ook op maat van je ontslagen medewerkers zodat ze er sterker kunnen uitkomen.

Ben je op zoek naar outplacement begeleiding voor je ontslagen medewerkers, neem dan zeker contact op voor meer info!

 

Wil je graag meer informatie?